Email : wanta00@gmail.com , wanta00@hotmail.com
   เที่ยวประเทศพม่า (เมียนม่าร์)

คำอธิบาย: http://images.thaiza.com/38/38_201202091159361..jpg

เชียงใหม่-ย่างกุ้ง–หงสาวดี -พระธาตุอินทร์แขวนเมาะละแหม่ง-แม่สอด-เชียงใหม่ โดย สายการบิน Air Bagan  และ Nok Air
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ ....นมัสการ  มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ในย่างกุ้ง
เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี
เจดีย์ไจก์ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน บนยอดเขาไจก์โถ่
ไจก์ตาหลั่น เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเมาะละแหม่ง และพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

(ดูรายละเอียด คลิกที่นี่)
 
 
 
 
วันทาทัวร์   ( WANTA TOURS )