Email : wanta00@gmail.com , wanta00@hotmail.com
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศจีน โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศลาว โปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า
โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศเวียตนาม โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา (เขมร) โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
" Wanta Recommended Tour"
ทัวร์พิเศษในช่วงนี้ของวันทาทัวร์
 
โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำของวันทาทัวร์
 
 
 
เที่ยวเมืองมรดกโลก มนต์เสน่ห์ของเมืองลาว
เชียงใหม่-หลวงพระบาง

By Lao airlines โดยสายการบินลาว  
(3 วัน 2 คืน)
(คลิกดูรายละเอียด)
 
จองทัวร์  :  โทรศัพท์  089-8534351, 082-1956119, 083-2018849
 
 
 
เที่ยวเมืองมรดกโลก มนต์เสน่ห์ของเมืองลาว
เชียงใหม่-เชียงของ เชียงราย - ห้วยทราย –
หลวงพระบาง
By BOAT ทางเรือ (4 วัน 3 คืน)
(คลิกดูรายละเอียด)
 
จองทัวร์  :  โทรศัพท์  089-8534351, 082-1956119, 083-2018849
 
 
 
เที่ยวลาวใต้ นั่งรถชม เมืองปากเซ
ข้ามแพขนานยนต์สู่ เมืองจำปาสัก
นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร
มหานครของพญานาค
 
(คลิกดูรายละเอียด)
 
จองทัวร์  :  โทรศัพท์  089-8534351, 082-1956119, 083-2018849
 
 
 
สัมผัสวิถีชีวิตไตลื้อเชียงรุ้งสิบสองปันนา
เชียงใหม่-เชียงของ เชียงราย –ห้วยทราย หลวงน้ำทา ลาว – เมืองหล้า -เชียงรุ้ง
(พักโรงแรม เมืองหล้า 1 คืน, เมืองเชียงรุ้ง 2 คืน )
วันที่ 24-27 กันยายน 2553 (ไปกลับรถ 3 คืน 4 วัน)
(คลิกดูรายละเอียด)
 
จองทัวร์  :  โทรศัพท์  089-8534351, 082-1956119, 083-2018849
 
ชียงใหม่-แม่สาย-ตองยี-ทะเลสาบอินเล
เมืองหลวงแห่งรัฐฉาน ประเทศพม่า 3 คืน 4 วัน
พบกับประเพณีการล่องเรือแห่พระบัวเข็มที่วิจิตรอลังการของ
คนไทใหญ่ในรัฐฉาน รอบทะเลสาปอินเล และตื่นตาตื่นใจกับประเพณีการแข่งเรือพาย เพียงปีละครั้งเท่านั้น   (คลิกดูรายละเอียด)
 
จองทัวร์  :  โทรศัพท์  089-8534351, 082-1956119, 083-2018849
 
 

พี่หนานเทือง (ปุระวิชญ์ วันตา)
 
 
 
 

 

 
 

 
โปรแกรมทัวร์ของเรา
 
 
เรามีแพ็คเก็จทัวร์ที่อยากจะแนะนำหลายแบบ
ให้ท่านเลือกตามใจชอบ  ดังนี้ครับ
 
[ 1 ]
 
 
“นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่า”
เชียงตุง-เมืองลา   ประเทศพม่า 2  คืน  วัน
 
[ 2 ]
 
 
ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ท่องเที่ยวได้บุญ 
ไม่ขาดทุนกำไรชีวิต  ดูวิถีชีวิตชนเผ่า
ณ เขมรัฐเชียงตุง  ประเทศพม่า  2 คืน  3  วัน
 
[ 3 ]
 
 
เที่ยวพม่า 5 วัน
ย่างกุ้ง  -   พระเจดีย์ชเวดากอง  -  หงสาวดี  - วังบุเรงนอง
พระธาตุมุเตา - พระไฝเคลื่อนจุด  และ สัมผัสความมหัศจรรย์ของ
พระธาตุอินทร์แขวน (พระอินทร์มาแขวนไว้ )  -  
พระเจดีย์กลางน้ำ  -  เทพทันใจ
 
[ 4 ]
 
 
เที่ยวจีน สิบสองปันนา
เชียงของ - หลวงน้ำทา – เชียงรุ้งสิบสองปันนา - เชียงแสน
ไปรถกลับเรือ 4 คืน 5 วัน
 
[ 5 ]
 
 
ท่องเที่ยวจีน สิบสองปันนา
เชียงของ - หลวงน้ำทา – เชียงรุ้งสิบสองปันนา - เมืองหล้า
ไปรถกลับรถ 3  คืน 4 วัน 
 
[ 6 ]
 
ล่องเรือ เที่ยวเมืองหลวงพระบาง
เมืองแห่งมรดกโลก และวิถีชีวิตที่ยังคงดำเนินไปอย่างช้าๆ
 
 
 
 
วันทาทัวร์   ( WANTA TOURS )
 
ใบอนุญาตเลขที่ 21-0373
202/3 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 089-8534351, 082-1956119  Fax. 053-838312